อาจารย์เฉลิมชัย

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นจิตรกรไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์

พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น มีทั้งงานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554

อาจารย์เฉลิมชัยเป็นจิตรกรที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับคนหนึ่งของประเทศไทย เป็นชาวหมู่บ้านร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 บุตรคนที่ 3 ของนายฮั่วชิว แซ่โค้ว ​(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายไพศาล)

นางพรศรี อยู่สุข​ ทำคลอดด้วยหมอตำแยชื่อยายตุ่น ชีวิตตอนเด็ก ๆ เป็นคนเกเร ไม่ตั้งใจเรียน แต่มีความชอบวาดรูป จึงพยายามเข้าเรียนที่เพาะช่างและมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาศิลปไทยรุ่นแรก 2521

เคยได้รับเหรียญทองจากการประกวดผลงานระดับชาติ ในตอนที่เรียนอยู่ตอนปีที่ 4 มีผลงานรูปวาดตามผนังของวัดไทยมากมาย ผลงานปัจจุบัน เฉลิมชัยสร้างวัดร่องขุ่น

อาจารย์เฉลิมชัย

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Chalermchai Kositpipat is a Thai painter who has many works of Thai painting. Thai painting in the Buddhist temple, Wat Phutthaprathep, London, England, writing an illustration of the royal writing

Phra Mahachanok and the works of art at Wat Rong Khun, which includes architecture, stucco sculptures And Thai painting Recognized as a national artist Visual Arts (Painting) in 2011

Chalermchai is one of the recognized skilled painters in Thailand. Are the villagers of Rong Khun village Chiang Rai Province Born on February 15, 1955, the 3rd child of Mr. Hua Chiew Saekow (later renamed Mr. Paisan)

Mrs. Pornsri Yoosook also gave birth to a midwife named Grandma Tu. But have a passion for drawing Therefore tried to study at Poh Chang and Silpakorn University Department of Thai Art, First Edition, 1978

Ever received a gold medal from a national competition. During the 4th year, there were many works of paintings on the walls of Thai temples. Current work Chalermchai built Rong Khun Temple

ติดตามเรื่องราวต่อได้ : มาเก๊า

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *