ลี บุล

ประวัติ ลี บุล

ลี บุล (Lee Bul) เป็นศิลปินหญิงจากเกาหลีใต้ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากงานประติมากรรมแบบโลกอนาคต ใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะบวกกับโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมที่มีมิติและกินพื้นที่ขนาดใหญ่

งานของเธอสะท้อนผลพวงของความทันสมัยศักยภาพของเทคโนโลยี เพศสภาพ และขีดสัมพันธ์ของมนุษย์กับเครื่องจักร

ตลอดจนบทบาทของวัฒนธรรมป็อบต่อการสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจกชน และความลุ่มหลงของมนุษย์ในความสมบูรณ์แบบซึ่งตัวเธอเองมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานวาดเส้น ศิลปะสื่อสารการแสดงสด ประติมากรรม หรือศิลปะจัดวางและวีดีโอ ทำให้เธอมีผลงานหลากหลายด้านมากว่า 20 ปี

ซึ่งในช่วงแรกเป็นยุคเศรษฐกิจภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารในช่วงปี 1980 เธอค่อนข้างกบฏเกี่ยวกับระบบการศึกษาและสังคมที่มั่นคง จากนั้นเธอเริ่มจากการทดลองศิลปะและการแสดงสด

ในสถานที่สาธารณะเช่นสนามบินในใจกลางเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของผู้ชม Bul ในภายหลังได้สร้างการมอบหมายชื่อ Untitled (Cravings Black)

ผลงานของ ลี บุล

ลี บุล

History of Lee Bul

Lee Bul is a female artist from South Korea that is widely known for his futuristic sculptures. Use special techniques combined with dimensional architectural structures that take up a large area

Her work reflects the consequences of modernity, the potential of technology, gender and the relationship between humans and machines.

As well as the role of popular culture in creating the identity of the individual And the enchantment of a human being in perfection, in which she herself has many talents, whether drawing work Communication art, live performance, sculpture or installation art and video Causing her to have various works for more than 20 years

In the beginning, it was an economic era under the military dictatorship in the 1980s. She was quite rebellious about a stable educational system and society. From then, she started by experimenting with art and live performance.

In public places such as the airport in the city center, which is a symbol of prosperity To test the reaction of the audience, Bul later created an assignment called Untitled (Cravings Black).

ติดตามเรื่องราวต่อได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *