คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ประวัติ คำปุน ศรีใส

นาง คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปัจจุบันอายุ 86 ปี เกิดที่ จ.อุบลราชธานี ได้รับการสืบทอดศิลปะการทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยังเยาว์วัย ทั้งการทอผ้าไหมสีต่างๆ ผ้าไหมมัดหมี่ชนิด 2 ตะกอ 3 ตะกอ และ 4 ตะกอ รวมถึงผ้าไหมยกเงินผ้าไหมยกทอง

นอกจากนี้ได้พัฒนาการทอผ้าไหมให้มีลวดลายวิจิตรพิสดาร โดยยึดรากฐานการทอผ้าอีสาน โดยผ้าที่มีชื่อเสียงของบ้านคำปุน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ผสมการจก (การปัก) ด้วยไหมสีต่างๆ มีทั้งไหมเงินไหมคำลงบนผืนผ้าลาย เพื่อให้เกิดแสงเลื่อมพรายเมื่อต้องแสงไฟ ช่วยให้ผ้ามีความงดงามวิตรตระการตามากขึ้น

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันโดดเด่นของผ้าจากความคิด ปรัชญาและความสามารถในการสร้างสรรค์งานฝรมือด้วยลวดลายที่เต็มไปด้วยศิลปะ ได้รับความสนใจจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงของประเทศนำไปใช้ในพิธีการต่างๆ อยู่เสมอและยังได้ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของตัวเอกในภาพยนต์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร”

 

คำปุน ศรีใส

History of Punn Srisai

Inherited the art of silk weaving from an early age Including weaving various colors of silk Mudmee silk type 2, 3, 3 and 3 Somtum soles, including silver silk, gold silk silk

In addition, we developed silk weaving with intricate patterns. By sticking to the northeastern weaving foundationwith silk in various colors. With silk, silver, silk, on the canvas In order to create

patterns Received the attention of famous people of the country, used in various ceremonies And is still used as a costume for the protagonist in the movie “The legend of King Naresuan”

ติดตามเรื่องราวต่อได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *